Mikä degrowth?

kuva200_kyltitDegrowth on näkökulma ja yhteiskunnallinen liike, joka asettaa talouskasvun ja sen ympäristö- ja hyvinvointivaikutukset kriittiseen tarkasteluun. Degrowth-talous tarkoittaa vapaaehtoista talouden koon rajoittamista, ympäristön ja luonnonvarojen talouskasvulle asettamien rajojen tunnistamista ja pyrkimystä pois sokeasta uskosta talouskasvun ja hyvinvoinnin yhteyteen.

Talouskasvu on toiminut yhteiskunnan suunnannäyttäjänä ja kehityksen mittarina. Hyvinvoinnin ja talouskasvun yhteyttä pidetään usein itsestään selvänä. Talouskasvun hyvinvointivaikutukset kehittyneissä maissa ovat kuitenkin heikentyneet, ja samalla eräät kasvun haittavaikutukset ovat tulleet ilmeisiksi. Talouden kohtuullistamisen haasteena on kehityskulun hallitseminen niin, että se toteutuu yhteiskunnallisesti tasa-arvoisella tavalla niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Vastuu uusien yhteiskunnallisten mallien kehittämisestä on vaurailla mailla.

Degrowth on elintapojen vapaaehtoista yksinkertaistamista ja muutosta kohti ekologisesti kestävää, sosiaalisesti oikeudenmukaista ja tasa-arvoista yhteiskuntaa, jossa yksilöiden ja ympäristön hyvinvointi ei ole riippuvainen materialistisista arvoista. Degrowth-talous ei kuitenkaan pyri korvaamaan kasvutaloutta tarjoamalla kaikenkattavaa uutta teoriaa ja maailmanlaajuista uutta yhteiskuntajärjelmää. Päinvastoin, degrowth-yhteiskunta voi järjestyä lukuisilla eri tavoilla, riippuen paikallista olosuhteista ja paikallisesta kulttuurista. Moniäänisyys ja monimuotoisuus ovat ajattelun keskeisiä lähtökohtia.